دانشجویان جدید الورود
1399/4/28 شنبه
دستورالعمل اجرایی بند (ز)تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در مورد هزینه های پژوهشی استانها
دستورالعمل اجرایی بند (ز)تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در مورد هزینه های پژوهشی استانها

.

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی : به پیوست دستورالعمل اجرایی بند (ز)تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در مورد هزینه های پژوهشی استانها که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده جهت اطلاع به حضور ایفاد می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر