دانشجویان جدید الورود
1398/11/16 چهارشنبه
دعوت به همکاری اعضای محترم علمی
دعوت به همکاری اعضای محترم علمی

.

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم علمی می رساند دانشگاه اردکان به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود در رشته های مندرج در فایل پیوستی  از اعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی و رسمی_آزمایشی  دعوت به همکاری می نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر