دانشجویان جدید الورود
1398/10/17 سه‌شنبه
فراخوان حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویان بنیاد ملی نخبگان
فراخوان حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویان بنیاد ملی نخبگان

.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند معاونت آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد درمسیر اجرای ماموریت خود در زمینه برنامه ریزی برای اجتماع نخبگانی آینده ساز کشور از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری تخصصی در موضوع های مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور حمایت کند.
از این رو از دانشجویان علاقه مند به تدوین رساله در این زمینه ها می توانند پس از هماهنگی با استادراهنما مد نظر ، کاربرگ کلیات طرح نامه رساله در زمینه های مرتبط با نظام نخبگانی و اجتماع آینده سازان (کاربرگ های پیوستی ) را تکمیل و به نشانی الکترونیکی                  ( research@bmn.ir   ارسال نمایند.)

 
فايل هاي مربوطه :
کاربرگ کل?ات طرحنام? پا?اننامه -رساله در زم?نههاي مرتبط با نظام نخبگان? و اجتماع آ?ندهسازان1.pdf308.571 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر