دانشجویان جدید الورود
1398/9/17 یکشنبه
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

.

 بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می رساند  با توجه به برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار در تاریخ 29-26 آذرماه سال جاری و شرکت دانشگاه در نمایشگاه ، خواهشمند است نسبت به ارسال دستاوردهای پژوهشی و فناوری ، اختراعات و اکتشافات، فناوریهای نانو، طرحهای پژوهشی شاخص و... خود به منظور ارائه در نمایشگاه، حداکثر تا تاریخ 19 آذرماه به این مرکز اقدام فرمایید .

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر