دانشجویان جدید الورود
1398/9/2 شنبه
حمایت از طرح ها و محصولات فناورانه در قالب یارانه تجاری سازی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
حمایت از طرح ها و محصولات فناورانه در قالب یارانه تجاری سازی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

.

   بدینوسیله به اطلاع میرساند  با توجه به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از تاریخ 26/9/1398 تا تاریخ 29/9/98 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران ،دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزرات علوم و تحقیقات و فناوری در نظر دارد از فروش و سرمایه گذاری در طرح ها و محصول های فناورانه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری حمایت کند .
  مقتضی است با توجه به مفاد شیوه¬نامه پیوست  ، فناوران حائز شرایط و متقاضی استفاده از یارانه تجاری¬سازی به همراه مستندات شامل خلاصه مشخصات طرح یا محصول فناورانه، مشتریان و سرمایه¬گذاران را حداکثر تا تاریخ 01/09/98 به این مرکز ارسال فرمایند.
لازم به توضیح است، اطلاعات طرح¬ها و محصول¬های متقاضی یارانه تجاری¬سازی فناوری می¬بایست در ابتدا در سامانه http://irantechhub.ir  جهت بررسی میزان آمادگی فناوری و حضور در نمایشگاه ثبت گردد.

 
فايل هاي مربوطه :
-1شيوه_نامه_يارانه_98.pdf158.735 KB
آمار_يارانه_فناوري_1397.pdf347.587 KB
حمايت از طرح ها و محصولات فناورانه در قالب يارانه تجاري سازي در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري.pdf1.54 MB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر