دانشجویان جدید الورود
1398/8/23 پنجشنبه
ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهشگران، متخصصین و اعضای هیات علمی
ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهشگران، متخصصین و اعضای هیات علمی

.

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد به منظور برنامه ریزی و سیاستگزاری دقیق ، شبکه علمی متخصصین و پژوهشگران ایران را با توجه به اطلاعات و ظرفیت های موجود در دانشگاهها و موسسات آموزشی طراحی نماید.
 لذا در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهشگران، متخصصین  و اعضای هیات علمی ، خواهشمند است اعضای هیات علمی دانشگاه اطلاعات خود را تا پایان آبان ماه 98 از طریق  سایت اینترنتی مرکز تحقیقات به نشانی www.nrisp.ac.ir  بارگزاری نمایند. 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر