دانشجویان جدید الورود
1398/8/30 پنجشنبه
ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید مرکزتحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید مرکزتحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

.

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند بر اساس نامه شماره 39452/د مورخ 12/8/98 مدیرکل محترم دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید مرکز در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 از تاریخ 11/8/98لغایت 13/9/98 از طریق سامانه گلستان صورت می پذیرد . لذا دانشجویان گرامی می بایست به آدرس http://reg.pnu.ac.ir   (سامانه گلستان ) مراجعه نموده و نسبت به تکمیل های فرم های نظر خواهی بر اساس فایل راهنمای ارزشیابی اساتید اقدام نمایند .

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر