دانشجویان جدید الورود
1398/8/1 چهارشنبه
اولین جلسه کمیته علوم شناختی مرکز تحصیلات تکمیلی
برگزاری اولین جلسه کمیته علوم شناختی در مرکز تحصیلات تکمیلی

.

اولین جلسه کمیته علوم شناختی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در روز دوشنبه 29/7/1398 راس ساعت 14 با حضور آقایان دکتر ریاضی ، دکتر قاسمی ، دکتر صفارینیا ، خانم دکتر نجفیان و دکتر مکنت خواه تشکیل گردید و موارد زیر به تصویب این کمیته رسید :
- ارائه برنامه هایی در خصوص شناسایی کاربرد های علوم شناختی مانند برگزاری سلسله نشست های تخصصی هر دو هفته یکبار  سه شنبه ها ساعت 14-16
- ارائه پروپزال اولیه برگزاری و سمینارهای تخصصی به ستاد علوم شناختی
- بررسی امکان راه اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی با گرایش روانشناسی علوم شناختی ،توان بخشی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت و گرایش رسانه
- ارائه پروپزال کارگاه‌های تخصصی کاربردی در سیستم  OTC  مانند مهارت های ارتباطی شناختی ، بازاریابی شناختی و ..
- تعریف بخش ویژه ای بر روی سایت مرکز برای کمیته شناختی
انجمن علمی مغز و علوم شناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مرکز دکتری راه اندازی می شود و سرکار خانم غفاری دانشجوی دکتری روانشناسی مرکز بعنوان نماینده و موسس انجمن معرفی شد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر