دانشجویان جدید الورود
1398/8/1 چهارشنبه
تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی و باز ساختی
تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی و باز ساختی

.

• بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند پروپوزال‌هایی در زمینه ژن درمانی، ایمونوسل‌تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تجهیزات فنی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که از تاریخ 1/7/97 الی 1/7/98 در دانشگاه‌های کشور مصوب شده مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی قرار می‌گیرند.
• مهلت ارسال مستندات تا تاریخ 10/8/98 در سامانه ارسال طرح‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی به آدرس stemcell.isti.ir می‌باشد

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر