دانشجویان جدید الورود
1398/7/6 شنبه
اطلاعیه ازمون جامع رشته برنامه ریزی اموزش از راه دور
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری رشته برنامه ریزی آموزش از راه دور که در مرحله آزمون جامع می باشند.

.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مواد امتحانی و تاریخ آزمون جامع کتبی و شفاهی آبان ماه سال 1398 به شرح ذیل می باشد:
1- مبانی روانشناختی آموزش از راه دور
2- مبانی فلسفی نظریه ها و مدل های آموزش از راه دور
3- برنامه ریزی آموزش از راه دور
4- مدیریت آموزش از راه دور
5- فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در آموزش عالی 1 و 2
6- طراحی و تولید مواد آموزشی تحت وب
7- روشهای یاددهی- یادگیری و آموزش از راه دور
توضیحات: دانشجویان می توانند از بین دروس ردیفهای 3،2،1 و 4 سه درس را به دلخواه
جهت آزمون انتخاب نمایند. همچنین از بین دروس 5 ،6 و 7 دو درس را به دلخواه انتخاب
نمایند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر