دانشجویان جدید الورود
1398/7/3 چهارشنبه
تبریک شروع سال تحصیلی جدید
پیام ریاست مرکز تحصیلات تمکیلی به مناسبت فرا رسیدن سال نو تحصیلی

.

تبریک آغاز سال تحصیلی به امید مبارک بودن آن!
سال تحصیلی جای تبریک دارد، چون قرار است سواد یک نسل بهبود یابد و به مدد آن سرنوشت یک ملت یا جهان در مسیر مناسب تری قرار گیرد. مهم ترین اقدام اختیاری یک انسان، تصمیم گیری است. و اهمیت تصمیم گیری وقتی بیشتر می شود که تصمیم اتخاذ شده به سرنوشت دیگر انسان ها، سازمان ها و ملت ها هم مرتبط باشد. مهم ترین عامل در کاهش خطای تصمیم گیری در حوزه های مختلف شناخت و سواد لازم است.
در طول چند دهه یونسکو تعاریف مختلفی را از سواد ارایه داده است. در نخستین تعریف، تاکید بر توانایی نوشتن و سخن گفتن به زبان مادری بود. خیلی زود مهارت های زبان دوم و کار با کامپیوتر به آن اضافه شد. در ظرف کمتر از دو دهه ۱۴ توانایی مهم و کلیدی به این مجموعه اضافه شد. بالاخره در دهه اخیر همه تعاریف در یک جمله مهم و کلیدی خلاصه شد: توانایی کاربرد آموخته ها در زندگی...
با این مضمون چه بسا افرادی که به درجه دکترا می رسند اما بیسوادند و چه بسا کسانی که تحصیلات شاخصی ندارند اما باسوادند! سال تحصیلی زمانی مبارک است که با سپری شدن آن در هر یک از مراکز آموزشی، ایجاد یا بهبود سواد را برای محصلان و حتی مدرسان و کارگزاران آن در پی داشته باشد.
انشاالله سال تحصیلی جدید مبارک باشد!
حمید قاسمی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر