دانشجویان جدید الورود
1398/4/5 چهارشنبه
گزارش قراردادهای دانشگاه ها با حوزه ارتباط با صنعت
گزارش قراردادهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

.

به اطلاع اعضای محترم علمی می رساند گزارش قراردادهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه به آدرس پورتال اصلی دانشگاه/ پژوهش/ شبکه کاراد/ اخبار جهت بهره برداری لازم در دسترس قرار گرفته است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر