دانشجویان جدید الورود
1398/3/29 چهارشنبه
تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی

.

به اطلاع اساتید محترم دکتری می رساند تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی به انضمام ضمایم اجرایی آن جهت بهره برداری لازم ارائه می گردد.
فايل هاي مربوطه :
ضمايم تفاهم نامه همکاري في ماببين وزارت علوم تحقيقات و فناوري با وزارت جهاد کشاورزي.zip1.91 MB
تفاهم نامه همکاري في ماببين وزارت علوم تحقيقات و فناوري با وزارت جهاد کشاورزي.pdf1.06 MB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر