دانشجویان جدید الورود
1398/3/25 شنبه
قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 98؛
دستورالعمل ثبت نام در سامانه مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1398 دانشگاه پیام نور

.

ضمن  عرض تبریک و آرزوی توفیق ، به استحضار می رساند به منظور رفاه حال داوطلبان گرامی  و سرعت بخشیدن به روند برگزاری مصاحبه علمی لازم است  معرفی شدگان به مصاحبه علمی دانشگاه پیام نور قبل از روز مصاحبه تعیین شده و حضور در مراکز دانشگاه ، به سامانه مصاحبه دوره دکتری به آدرس اینترنتی http://phdreg.pnu.ac.ir/account/loginform  مراجعه نموده و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند:
1- داوطلبان گرامی باید با ورود به سامانه مصاحبه، با استفاده از کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره داوطلبی به عنوان کلمه عبور نسبت به  بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند .
2-  در هنگام بارگذاری مدارک، به موارد قید شده از قبیل فرمت و یا حجم پیشنهادی برای ارسال مدارک، دقت لازم بعمل آید .
3- تصویر مدارک مورد نیاز که باید در سامانه بارگذاری شود، به شرح ذیل اعلام می شود:
- تکمیل و ارسال فرم شماره 1 که در  اینجا  قابل دریافت است.
- صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ارسال صفحه توضیحات الزامی است. )
- کارت ملی
- مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل (دارندگان مدارک کارشناسی نا¬پیوسته ملزم به ارائه اصل و تصویر مدرک کاردانی و کارشناسی  با "قید معدل" یا ریز نمرات دارای معدل می باشند.)
   تبصره : در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل باشد، ارائه اصل ریز نمرات یا گواهی معدل ممهور      به  مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است؛ درغیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد .
- کارت پایان خدمت ویژه برادران
- کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته
- مدارک ایثارگری و رزمندگان ( بر اساس مفاد مندرج در بند مرتبط با سهمیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 98)
- حکم کارگزینی ( مخصوص استفاده از سهمیه مربیان). استفاده از سهمیه مربیان بر اساس مفاد مندرج در بند مرتبط با سهمیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 98، صرفا مختص اعضاء محترم علمی رسمی آزمایشی – قطعی می باشد .
- گواهی استمرار همکاری (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان)       
- عکس پرسنلی جدید
- مدارک پژوهشی اعم از صفحه مشخصات پایان نامه کارشناسی ارشد ، صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب چاپ شده.
- مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی ( با اعتبار حداقل 2 سال) مانند:
(MSRT), (TPNU), (MCHE), (IELTS Equivalent), (TOEFLE PBT), 
 (TOLIMO), (TOEFLE IBT), (TOEFLE Computer)
- فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ 700/000 هزار ریال به شماره حساب  2178609001007  بانک ملی شعبه بنفشه (قابل واریز در کلیه شعب ) بنام دانشگاه پیام نور .
4-  پس از اتمام مرحله بارگذاری مدارک ، ضروری است داوطلب نسبت به تائید و ثبت نهایی مدارک ارسالی در سامانه اقدام و پیغام سبزرنگ "درخواست شما با موفقیت ثبت شد" را رویت نماید.
5- داوطلب لازم است در روز مراجعه برای مصاحبه، پرینت نهایی ثبت نام در سامانه مصاحبه را همراه داشته باشند. یادآور می¬شود پذیرش داوطلب منوط به ثبت نام در سامانه مصاحبه بوده و در روز مراجعه صرفا از افرادی مصاحبه بعمل خواهد آمد که مدارک خود را بارگذاری کرده باشند.
6- داوطلبان محترم ، باید ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک در سامانه، اصل مدارک ارسالی را در روز مصاحبه به همراه داشته و هر مدرکی که اصل آن ارائه نشود، در کمیته مصاحبه کنندگان قابل ارزیابی نخواهد بود .


                                                                                      با آرزوی موفقیت روز افزون
                                                                                         مرکز سنجش و آزمون


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر