دانشجویان جدید الورود
1398/2/16 دوشنبه
گزارش نشست کارآموزی
گزارش نشست بررسی توسعه کمی و کیفی دوره های کارآموزی دانشجویان

.

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دکتری می رساند معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی دوره های کارآموزی  با همکاری صنایع و دستگاه های اجرایی کشور و تشکل های بخش خصوی جلسات متعدد برگزار کرده و در راستای ارتقای کیفی دوره ها هماهنگی هایی با آن ها صورت داده است. همچنین به منظور ارتقای دوره های کارآموزی، نشست علمی تخصصی با عنوان " بررسی روش ها و الگوهای موفق دانشگاه ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره های کارآموزی دانشجویان" با حضور بیش از یکصد نفر از مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های سراسر کشور در اسفند ماه سال 97 در وزارت عتف برگزار گردید. گزارش نشست فوق و راهکارهایی مناسب جهت افزایش اثر بخشی دوره های کارآموزی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت بهره برداری ارائه می شود.
 
فايل هاي مربوطه :
گزارش نشست بررسي توسعه کمي و کيفي دوره هاي کارآموزي دانشجويان.pdf1.37 MB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر