دانشجویان جدید الورود
1398/2/7 شنبه
بازدید هماهنگ کشوری
برنامه هماهنگ کشوری بازدید دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای

.

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند همزمان با هفته معرفی مشاغل، برنامه هماهنگ کشوری بازدید دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای از تاریخ 98/02/02 الی 98/02/11 برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر