دانشجویان جدید الورود
1398/1/26 دوشنبه
همکاری با دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی
حمایت مادی و پشتیبانی علمی دائره المعارف پزشکی ایران و فرهنگستان علوم پزشکی از پایان نامه ها

.

به اطلاع اساتید ودانشجویان محترم می رساند با عنایت به مذاکرات به عمل آمده گروه تاریخ دانشگاه پیام نور با دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی و ایجاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پیام نور، این دایره المعارف آمادگی دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد در موضوعات مرتبط را بصورت مادی و نیز پشتیبانی علمی شامل امکان بهره مندی از کتابخانه تخصصی تاریخ پزشکی، حمایت نماید. همچنین این دایره المعارف آمادگی دارد طرح های پژوهشی اعضای محترم هیآت علمی دانشگاه در موضوعات مرتبط را مورد حمایت قرار دهد. همکاران علمی و دانشجویان علاقه مند برای تهیه پایان نامه یا اجرای طرح پژوهشی در این موضوع ها، می توانند اطلاعات اکمیلی را از طریق ارسال درخواست به رایانامه emcme@yahoo.com  ، دریافت نمایند.
موضوعات مورد حمایت به شرح زیر می باشد:
1- بررسی تاریخی تبلیغ محصولات پزشکی در جراید ایران دوره قاجار و پهلوی اول
2- بررسی تاریخی تبلیغ محصولات پزشکی در جراید ایران دوره پهلوی دوم
3- بررسی تاریخی انعکاس بیماری های همه گیر در مطبوعات ایران دوره قاجار
4- بررسی تاریخی انعکاس بیماری های همه گیر در مطبوعات ایران دوره پهلوی اول
5- بررسی تاریخی انعکاس بیماری های همه گیر در مطبوعات ایران دوره پهلوی دوم
6- تاریخ نگاری بیماری های همه گیر در ایران دوره قاجار
7- تاریخ نگاری بیماری های همه گیر در ایران دوره پهلوی اول
8- تاریخ نگاری بیماری های همه گیر در ایران دوره پهلوی دوم
9- مجلس حفظ الصحه دولتی و نقش آن در تاریخ پزشکی ایران معاصر
10- تاریخ نگاری همه گیر بیماری ها در هند طی قرون 8 تا 18 میلادی
11- بروز قحطی در هند طی قرون 8 تا 18 میلادی

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر