دانشجویان جدید الورود
1397/12/13 دوشنبه
کارگاه مبانی نقد بلاغی
کارگاه مبانی نقد بلاغی برگزار شد

.

کارگاه "مبانی نقد بلاغی" با تدریس سرکار خانم دکتر فاطمه جمالی عضو علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و مدیر مسوول مجله علمی پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور و با حضور اعضای علمی و دانشجویان ارشد و دکتری برگزار گردید. در این کارگاه که حدود 4 ساعت به طول انجامید " مبانی بلاغت سنتی" در نخستین گام مورد نقد و آسیب شناسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی این کارگاه با دیدگاهی میان رشته ای، مبانی نقد بلاغی از دیدگاه زبان شناختی و مهارت سخن گفتن در علم ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر