دانشجویان جدید الورود
1397/12/1 چهارشنبه
فراخوان سازمان سنجش
اصلاحی- فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 98-1397

.

به اطلاع اعضای محترم علمی می رساند فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 98-1397 در فایل پیوست ارائه شده است. همچنین چهارچوب تهیه طرح های پژوهشی در پرتال مرکز تحقیقات، ارزشیابی و اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس http://www.craqe.ir موجود می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر