دانشجویان جدید الورود
1397/11/7 یکشنبه
همایش مرکز اراک
همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده به میزبانی دانشگاه پیام نور اراک

.

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دکتری می رساند همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده در دانشگاه پیام نور مرکز اراک برگزار می گردد.

نحوه ثبت نام کارگاه ها و پنل ها:
http://conference.pnu.ac.ir/markazi-socialpat

تاریخ های برگزاری کارگاه ها و پنل ها:
14 و 15 اسفند ماه 1397

تماس با دبیر خانه همایش: 09911783285

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

مبلغ کارگاه

ایمنی و حرکت جنسی کودک

پرفسور علیپور و پرفسور صفارنیا

14 و 15 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

1500000 ریال

سوگیری شناختی آسیب های اجتماعی

پرفسور زارع

14 و 15 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

1500000 ریال

روان درمان گریاز دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

پرفسور کردمیرزا

14 و 15 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

1500000 ریال

رشد کودک از دیدگاه عصب شناختی و کودک آزاری

پرفسور حسن عشایری و پرفسور شیوا دولت آبادی

14 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

1500000 ریال

                          
                                                                                      پنل ها

                                                     

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

مبلغ کارگاه

سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی

پرفسور زارع

14 و 15 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

200000 ریال

کودک همسری

پرفسور صفارنیا و پرفسور علیپور

14 و 15 اسفند ماه 1397

متعاقبا اعلام می گردد.

200000 ریال


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر