دانشجویان جدید الورود
1397/11/3 چهارشنبه
فراخوان
فراخوان پروژه های فناورانه پژوهشگاه نیرو

.

از اعضای محترم علمی دانشگاه پیام نور دعوت بعمل می آید در فراخوان پروژه های فناورانه پژوهشگاه نیرو به آدرس http://www.nri.ac.ir/rfps  از تاریخ 1 تا 10 هر ماه شرکت فرمایند.
خاطر نشان می گردد تعداد پروژه های فراخوان شده در بهمن ماه، بالغ بر یکصد پروژه در حوزه های مختلف صنعت برق مشتمل بر موضوعات تخصصی برق، مکانیک، شیمی، مواد، عمرا، محیط زیست، پلیمر و ... است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر