دانشجویان جدید الورود
1397/8/29 سه‌شنبه
جشنواره رویش
هفتمین دوره جشنواره ملی « رویش » و جشنواره رویش دانشگاهی

.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در هفتمین جشنواره ملی رویش ( ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی- هنری- دینی و اجتماعی) می رساند که پس از مطالعه دستورالعمل اجرایی چنانچه دارای آثار در حوزه های یاد شده هستند می توانند تا زمان اعلام شده مطالب و آثار خود را چنانچه حائز شرایط مشخص شده در متن دستورالعمل می باشد به دبیرخانه جشنواره مذکور معاونت فرهنگی دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور جهت اقدامات بعدی ارایه نمایند.
فايل هاي مربوطه :
7861313.pdf139.164 KB
Rouyesh - Low.pdf968.556 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر