دانشجویان جدید الورود
1397/10/9 یکشنبه
آزمایشگاه مرجع
معرفی دستگاه Sem و استقرار آن در آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی روبشی ( FE-SEM) در آزمایشگاه مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اسقرار یافته است. تصویر برداری نمونه هایی که نیاز به  زمان بیش از 6 ساعت دارند و یا به صورت غیر حضوری ارسال شوند و همچنین برای کلیه دانشجویان 20% تخفیف در نظر گرفته شده است . علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر فایل پیوست را ملاحظه فرمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر