دانشجویان جدید الورود
1397/10/6 پنجشنبه
متن قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور
متن قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب جلسه علنی 96/10/24 مجلس شورای اسلامی

.

به اطلاع اعضای محترم علمی و کارکنان محترم اداری می رساند به پیوست  متن قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب جلسه علنی 96/10/24 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارائه می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر