دانشجویان جدید الورود
1397/9/21 چهارشنبه
پیش نویس سند راهبردی
پیش نویس سند راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه پیام نور

.

به اطلاع همکاران محترم علمی و اداری می رساند در راستای بهر ه مندی از نقطه نظرات ارزشمند همه همکاران دانشگاه در تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی  دانشگاه به پیوست پیش نویس برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور  ارائه می شود. لذا از همکاران محترم اداری و علمی تقاضا می شود نظرات پیشنهادی خود را جهت بررسی نهایی حد اکثر تا تاریخ 97/09/24 به معاونت محترم  اداری، مالی و عمرانی ارسال فرمایند.
دریافت فایل پیش نویس سند راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر