اطلاعیه ها
1399/1/25 دوشنبه
دستورالعمل مراحل دفاع از رساله دکتری
دستورالعمل مراحل دفاع از رساله دکتری

.


1- ارسال درخواست  دفاع توسط دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاع همراه با:
الف) فرم گواهی کفایت و تائید رساله دکتري تکمیل شده توسط دانشجو و تائید اساتید راهنما و مشاور (فرم شماره 1)
ب) فرم تکمیل  شده گواهی تائید مقالات مستخرج از رساله جهت اخذ مجوز دفاع و تائید اساتید راهنما و مشاور همراه با فایل پی دی اف مقالات چاپ شده یا پذیرش شده همراه با فرم پذیرش مقاله (فرم شمار ه 2)
ج) تاییدیه ثبت پروپزال و رساله در سامانه ایرانداک و همانند جویی آنها
2- اگردانشجو دارای مقاله ی دوم جهت اخذ نمره دستاورد پژوهشی باشد(2 نمره)باید مراحل ذیل را انجام دهد:
مرحله اول: تکمیل فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ 2 نمره – فرم شماره 3
مرحله دوم :ارائه مقاله و فرم شماره 3 به کارشناس پژوهشی مرکز
مرحله سوم:بررسی اعتبار نشریه و ارسال مقاله توسط کارشناس به دبیر شورای تخصصی رشته جهت بررسی محتوا و تایید آن
مرحله چهارم:بررسی مقاله و اعلام نمره قابل اخذ مقاله توسط دبیر شورا به مرکز
مرحله پنجم: تکمیل فرم صورتجلسه دفاع از رساله دکتری
3- ارسال درخواست دانشجو به کارشناس مالی از طریق سیستم اتوماسیون اداری توسط کارشناس آموزش و تایید وضعیت مالی دانشجو توسط کارشناس مالی و برگرداندن نامه به کارشناس آموزشی در اتوماسیون اداری
4-بررسی پرونده دانشجو از جمله وضعیت نظام وظیفه و مدرک زبان وسنوات مجاز آموزشی در سیستم جامع گلستان و... و تایید توسط کارشناس آموزش و ارجاع درخواست تایید شده دانشجو همراه با فرم های 1 و 2 و مقالات مرتبط به کارشناس پژوهشی
5- بررسی اعتبار نشریه توسط کارشناس پژوهشی و ارسال مستندات پذیرش  مقاله به معاونت پژوهشی سازمان مرکزي، مقاله چاپ شده به این مرحله نیاز ندارد.(این مرحله در حالت عادی حدود دو هفته زمان می برد)
6- ارسال مقاله به دبیر شوراي تخصصی رشته مربوطه جهت بررسی محتوا و تایید آن توسط کارشناس پژوهش، بعد از پاسخ معاونت پژوهشی توسط اتوماسیون اداری
7- تایید وتعیین هیات داوران و  بازگشت نامه تایید مقاله توسط دبیر شورا از طریق اتوماسیون اداری
8- ارسال نامه داوران بصورت ایمیل  توسط کارشناس به دانشجو و اخذ نتیجه داوری از سوی دانشجو به صورت ایمیل و یا واتس آپ 
9- تنظیم زمان پیش دفاع( برای گروههایی که که جلسه پیش دفاع اجباری است)/ دفاع آن لاین توسط دانشجو با اساتید و اعلام زمان و ساعت آن به صورت مکتوب به کارشناس آموزش از طریق ایمیل یا واتساپ.(( شایان ذکر است در جلسه پیش دفاع حضور داوران خارجی ضرورتی ندارد و هماهنگی تنها با اساتید راهنما ، مشاور و داور داخلی صورت می پذیرد.))  
   10- گرفتن تاییدیه زمان پیش دفاع/ دفاع اعلام شده از استاد راهنما توسط کارشناس آموزش اعلام آن از طریق سیستم اتوماسیون به رییس مرکز
11- ارجاع نامه تعیین زمان پیش دفاع/ دفاع توسط رییس مرکز به بخش رایانه
12- تنظیم اتاق دفاع الکترونیکی بر اساس برنامه (حداکثر دو دفاع در یک روز)  توسط کارشناس رایانه و اختصاص رمز ورود به هیات داوران و اعلام مکتوب آن همراه با دستورالعمل مکتوب ورود به سامانه به کارشناس آموزش
13- اعلام تاریخ تعیین شده پیش دفاع/ دفاع مجازی همراه با دستورالعمل ورود به سایت، توسط کارشناس آموزش به دبیر شورا
14- اعلام تاریخ تعیین شده پیش دفاع / دفاع مجازی و ارجاع دستورالعمل ورود به سایت به هیات داوران توسط دبیر شورا
15- تهیه و تنظیم صورتجلسه پیش دفاع / دفاع،  توسط کارشناس آموزش در فرمتword و ارسال برای استاد راهنما از طریق واتس آپ یا  ایمیل
16- برگزاری جلسه پیش دفاع / دفاع بصورت مجازی از طریق سامانه وب کنفرانس یا ال ام اس با مدیریت کارشناس آموزش
17- تصمیم گیری در پایان جلسه و تعیین اصلاحات لازم برای بررسی رساله (در جلسه پیش دفاع) و اعلام نمره نهایی به استاد راهنما (در جلسه دفاع) توسط اساتید جلسه
18- تکمیل صورتجلسه پیش دفاع / دفاع دانشجوتوسط استاد راهنما و تنظیم نامه به دبیر شورا و اعلام اصلاحات (برای جلسه پیش دفاع) و اعلام نمره (برای جلسه دفاع) به ایشان به صورت ایمیل یا erp
19- تنظیم نامه مبنی بر تایید برگزاری جلسه  پیش دفاع /دفاع وارائه گزارش  امور مرتبط توسط دبیر شورا  از طریق اتوماسیون اداری و ارسال آن به رییس مرکز
20-دانشجو پس از جلسه پیش دفاع و انجام اصلاحات تعیین شده مجدداً فایل نهایی رساله را به تأیید استاد راهنما و و یا اساتیدی که در جلسه به عنوان تأیید کننده نهایی انتخاب شده اند رسانده و سپس برای انجام جلسه دفاع نهایی پس از ارئه درخواست به کارشناس آموزش گروه مرتبط و اخذ تأیید ایشان کلیه مراحل شماره 9 به بعد را مجدداً باید طی کنند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر