متون عمومي
1391/11/17 سه‌شنبه

درباره کتابخانه
 
  
کتابخانۀ مرکز تحصیلات تکمیلی یک کتابخانه تخصصی برای رشته های دکتری است که دارای مجموعه‌ای نسبتا غنی لاتین از منابع گوناگون در زمینه‌های علوم انسانی و علوم پایه می باشد.    
 
هستة اصلی کتابخانة مرکز تحصیلات تکمیلی در سال 1386بوده و این مجموعه درحال حاضر شامل :

نوع مدرک
تعداد نسخ
تعداد عناوین
 
کتاب های فارسی
 
3020
1482
کتاب های لاتین
 
8338
6098
رساله ها
 
476
476
طرح های پژوهشی
 
16
16
 
 
 
 
 
 
 
 
عضویت و نحوه استفاده:
 
با توجه به تحت وب بودن مدیریت سامانه کتابخانه امکان اطلاع از منابع موجود، جستجو و بازیابی کلیه اطلاعات کتابشناختی منابع و همچنین رساله ها بدون محدویت زمانی و مکانی برای کلیه اعضای محترم علمی و دانشجویان با استفاده از آدرس http://lib.pnu.ac.ir  فراهم می باشد.
1-با توجه به قابلیت این نرم فزار کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان از طریق سامانه گلستان به طور اتوماتیک عضو کتابخانه بوده اند و نیازی به مراجعه حضوری جهت عضویت وجود ندارد.
2-کلیه اساتید محترم با شماره استادی و کد ملی و دانشجویان با شماره دانشجویی و کد ملی به ترتبیب به عنوان نام کاربری و رمز عبور می توانند از منابع موجود در کتابخانه استفاده نمایند.
 
امانت منابع
 
   کتابها: جهت امانت منابع بعد از جستجو و بازیابی شماره راهنمای کتاب لاتین و فارسی، دانشجویان می توانند سه عنوان کتاب را به مدت یکماه به امانت بگیرند. در صورت عدم رزو منبع توسط شخص دیگر تا یک ماه دیگر امکان تمدید همان منبع وجود دارد.
رساله: استفاده و یادداشت برداری از رساله های تنها در محیط کتابخانه کتابخانه امکانپذیر می باشد. برای دسترسی به Full text به صورت  Read Onlyپایان نامه از طریق آدرس http://dlib.pnu.ac.ir   انتخاب آیکن محتوای کتابخانه دیجیتال قابل دسترسی است.

نحوه امانت، تمدید و رزرو منابع
راهنمای رده بندی فارسی و لاتین جهت جستجو در مخزن
پست الکترونیکی کتابخانه:pajohesh.lib@phd.pnu.ac.ir