1398/8/11 شنبه
  • دوره ی DBA
  • مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد( تمامی رشته ها و گرایش ها) یا مدرک MBA یا مدرک تحصیلی کارشناسی با سوابق کاری مرتبط و مدیریتی
  • موفقیت در مصاحبه

طول دوره: 14 ماه

دروس دوره ی DBA

ردیف

عنوان درس

Courses

1

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی  پیشرفته

Human Resource Management and Organizational Behavior( Advanced)

2

مدیریت استراتزیک پیشرفته

Strategic management ( Advanced)

3

کارآفرینی و خلاقیت

Entrepreneurship and creativity

4

آینده پژوهی

Future Studies

5

مدیریت بر درآمد و بودجه ریزی

Revenue Management and Budgeting

6

طرح ریزی کسب و کار

Business Plan

7

مدیریت لجستیک و زنجیره ی تامین

Logistics and Supply Chain Management

8

مدل ذهنی مدیران موفق

The mental model of successful managers

9

مدیریت ریسک

Risk Management

10

برندینگ سازمانی و شخصی

Marketing & Branding Management

11

اصول و فنون مذاکرات بین المللی

 

Principles and techniques of negotiation

12

مدیریت پروژه

 

Project Management

13

پروژه (چالش های کسب و کار)

Thesis (Business Challenges)

  • دانش پژوه علاوه بر پروژه، ملزم به گذراندن 10 درس فوق می باشد.
  • در درس پروژه، دانش پژوهان یکی از چالش های کسب و کار خود را در زمان مشخصی با مشاوره ی استاد راهنما حل و رفع می نماید.

برای آشنایی با شیوه ی نوین برگزاری کلاس ها لطفا با ما در تماس باشید.