1398/7/28 یکشنبه
خانه ی  DBA و  MBA  با هدف مهارت و کار آفرینی برای همه و و نیاز مخاطبین،اقدام به برگزاری دوره های  DBA و  MBA در تمامی رشته هایی که مرتبط با حوزه ی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد است نموده است، بعضی از گرایش های خانه ی MBA و  DBA  و   : عبارتند از
یریت
  • مدیریت استراتزیک
  • فروش، بازاریابی و برندینگ
  • مدیریت شهری
  • مدیریت روستایی
  • مدیریت ورزشی
  • حقوق
  • مدیریت گردشگری
    و...
خانه ی DBA و  MBA این آمادگی را دارد که درصورت پیشنهادات  و نیاز مخاطبین خود در هر دوره اقدام به تدوین رشته و گرایش های جدید نماید. اگر رشته ی مورد نیاز شما در حال حاضر جزء رشته های خانه ی  DBA و  MBA  نیست لطفا با ما در میان بگذارید تا با توجه به ضوابط و سرفصل های موجود، اقدام به تدوین آنها نماییم.