1398/6/9 شنبه
دانشجویان محترم  جهت ارتباط مستقیم با معاونت محترم مرکز تحصیلات تکمیلی خانم دکتر نجفیان می توانند  از راه های زیر استفاده نمایند.
اطلاعات تماس
وب سایت: -
ایميل: a.najafian@pnu.ac.ir