1397/12/21 سه‌شنبه

    
     
دکتر فاطمه کوپا                                        Dr.Fatemeh Kopa 
          «فخر دانا به دانش و ادب است/ فخر نادان به جامه و سلب است»
                                                                                                       دریافت فایل C.V
*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

چند نکته تاثیر گذار در زندگی:

  • مهمترین عامل موفقیت و پیشرفت در زندگی، اعتقادی است که به خود داریم.
  • نخستین گام پیروزی و موفقیت تعیین یک هدف واضح و روشن است که تا اعماق وجود انسان راه یابد.
  • ماموریت تو در جهان، تغییر دادن جهان نیست، تغییر دادن خودت هست.
  •  هنگامی که ورودی ذهنمان را تغییر می‌دهیم، می‌تونیم خروجی متفاوت و در نتیجه زندگی متفاوتی داشته باشیم.
  • بزرگترین جلوه تعقل و دانایی پذیرفتن دانسته‌های دیگران درباره چیزی است که از آن اطلاعی نداریم.

*زندگینامه:

 متولد روز بیست و هشتم (28) ماه شهریور سال 1340 در شهر کرمان، پس از گذراندن دوره لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، سپس در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تحصیل نمود. او دکتری خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود. در سال 1387 به عضویت علمی دانشگاه پیام نور درآمد. رشته تخصصی او زبان و ادبیات فارسی و گرایش مطالعاتی او در زمینه عرفان اسلامی، روایت شناسی و تصحیح نسخ خطی است.

رتبه های علمی ایشان :

رتبه اول دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس (سال تحصیلی 78ـ77)

رتبه اول تألیف کتاب (سال 85) / پژوهشگر برتر (سالهای 1390 و 1393)/

منتخب چهاردهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخه خطی (سال 1393)

*آثارکلیدی:

- تعداد معتنابهی مقاله در زمینه‌های عرفان اسلامی، نسخه‌شناسی و نظریه‌های مربوط به روایت‌پردازی.

آثار پژوهشی : 10 کتاب/ 11 طرح پژوهشی/ 70 مقاله علمی ـ پژوهشی/ 16 مقاله علمی ـ ترویجی و علمی ـ تخصصی/ 30 همایش علمی