1397/8/28 دوشنبه
دانشجویان محترم  جهت ارتباط مستقیم با ریاست محترم مرکز تحصیلات تکمیلی آقای دکتر قاسمی  می توانند  از راه های زیر استفاده نمایند.
اطلاعات تماس
وب سایت: www.hghasemi.com
ایميل:    h_ghasemi@pnu.ac.ir   و   ghasemione@yahoo.com