به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می رساند

با عنایت به تغییر دامنه ایمیل دانشگاهی دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور (از phd.pnu.ac.ir@  به @student.pnu.ac.ir) نسبت به انجام موارد زیر اقدام فرمایید:

1-    جهت دریافت ایمیل دانشگاهی با دامنه جدید به صفحه اختصاصی دانشجویی مراجعه و طبق راهنمای پیوست اقدام فرمایید.

2-    با عنایت به غیر فعال شدن دامنه قبلی ایمیل دانشگاهی تا تاریخ 04/11/96 ، جهت انتقال سوابق از ایمیل قبلی به ایمیل با دامنه جدید ضروری است نام کاربری و گذر واژه خود را با عنوان student به آدرسIt@phd.pnu.ac.ir   ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم درج عنوان در ایمیل ارسالی پاسخگویی با مشکل مواجه خواهد شد.

http://mail.phd.pnu.ac.ir

ایمیل مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری (رایانامه قدیمی):

https://student.pnu.ac.ir

ایمیل مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری (رایانامه جدید):

فايلها
راهنماي تصويري دريافت پست الکترونيک مرکز تحصيلات تکميلي.pdf 495.918 KB