همایش ها
اولویت های پژوهشی رساله های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون جامع نیمسال دوم 98-99-بروزرسانی 21-3-99
دومین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم
چهارمین همایش آموزش زبان فارسی