دانشجویان جدید الورود
1400/1/22 یکشنبه
برنامه آزمون جامع
برنامه امتحانات آزمون جامع نیمسال دومسال تحصیلی 00-99- بروز رسانی 1400/01/22
برنامه امتحانات آزمون جامع نیمسال دومسال تحصیلی 00-99- بروز رسانی 1400/01/22
به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع حداکثر تا صبح روز پنجشنبه مورخ 30/02/1400 تقاضای شرکت در آزمون جامع خود را به کارشناس آموزش رشته مربوطه ارسال نمائید. شایان ذکر است در صورت عدم ارسال تقاضانامه دانشجو قادر به شرکت در آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 نمی باشد.
(لازم به ذکراست شرط شرکت در آزمون جامع تسویه حساب مالی و نداشتن مشکل آموزشی است)

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir