دانشجویان جدید الورود
1398/9/23 شنبه
لیست برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار
لیست برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار
به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی میرساند لیست برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار که از تاریخ 26 تا 29 آذر ماه جاری برگزار میگردد به پیوست جهت بهره برداری تقدیم میگردد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir