دانشجویان جدید الورود
1398/2/28 شنبه
ممنوعیت بکارگیری اعضای علمی در خارج از ساعات اداری
بخشنامه ممنوعیت همکاری اعضای هیات علمی با سایر موسسات آموزشی و دستگاههای اجرایی
به اطلاع اساتید و اعضای محترم علمی می رساند تصویر بخشنامه شماره 18860 مورخ 02/02/98 مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و بخشنامه شماره 236808/19/م مورخ 24/09/98 مرکز جذب اعضاء هیات علمی وزارت متبوع مبنی بر ممنوعیت هرگونه همکاری تمام وقت و یا نیمه وقت ، مستمر یا غیر مستمر، در وقت اداری  و یا خارج از ساعات رسمی کار دانشگاه با اطلاق عام ( موسسات آموزشی/ غیر آموزشی/ دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی/ غیر انتفاعی و ...) ارائه می گردد. بدیهی  است هرگونه همکاری اعضاء محترم اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و دستیاران علمی حتی خارج از وقت اداری مستلزم طرح موضوع و تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه و طی مراحل قانونی خواهد بود.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir