دانشجویان جدید الورود
1398/3/11 شنبه
گذراندن دوره های کار آموزی
گذراندن دوره های کارآموزی با کیفیت مناسب در دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو
به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دکتری می رساند امکانات و شرایط مناسب برای گذراندن دوره های کارآموزی با کیفیت مناسب در دستگاههای زیر مجموعه وزارت نیرو فراهم آمده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه فرمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir