دانشجویان جدید الورود
1397/8/21 دوشنبه
راه های ارتباطی
ارتباط با کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی

داخلی

تلفن مستقیم

رایانامه

رشته های تحت نظر

 آقای حاجی رجبی

300

24508300

 

مسئول آموزش

سر کار خانم محمدزاده

214

24508214

 

کلیه گرایش های رشته مدیریت دولتی

ریاضی کاربردی

سرکار خانم حجازی زاده

202

24508202

 

فارغ التحصیلان

سرکار خانم آرزومندی

205

24508205

 

شیمی

فیزیک هسته ای

زبانشناسی همگانی

سرکار خانم فتحی

200

24508200

 

صنایع

اموزش از راه دور
تربیت بدنی و علوم ورزشی

سرکار خانم قنبری

203

24508203

 

اقتصاد

جغرافیا برنامه ریزی شهری

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

سرکار خانم مستوفی

201

24508201

 

روانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

جامعه شناسی

سرکار خانم کریمی

218

24508218

 

کلیه گرایش های رشته ریاضی به جز ریاضی کاربردی

سرکار خانم قریشی

204

24508204

 

کلیه گرایش های رشته مدیریت بازرگانی

تاریخ ایران بعد از اسلام

جناب اقای یوسفوند

210

24508210

 

زبان انگلیسی حقوق خصوصی

حقوق بین الملل عمومی

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir