دانشجویان جدید الورود
1397/9/10 شنبه
تمدید زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله
تمدید مدت زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تا پنج شنبه مورخ 15 آذرماه 1397
به اطلاع  اساتید و دانشجویان محترم می رساند مدت زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تا پنج شنبه مورخ 15 آذرماه 1397 تمدید شده است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir