دانشجویان جدید الورود
1398/9/12 سه‌شنبه
ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناورری
گزارش ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناورری
بدین وسیله به اطلاع می رساند گزارش ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناورری که با حضور مقام عالی وزارت برگزار گردیده است در فایل پیوستی قابل مشاهده می باشد .

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir