دانشجویان جدید الورود
1398/8/18 شنبه
« آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان»
کارگاه « آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان»
 به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور آشنایی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور با ارزیابی شرکت های دانش بنیان و و بررسی فرایند ارزیابی اقدام به برگزاری  کارگاه « آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان» در تاریخ 20/8/98 ساعت 13-9 ( به انضمام پوستر) می نماید.
متقاضیان می بایست جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند .
http://utstpark.ir/newsdaneshbonyan

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir