دانشجویان جدید الورود
1398/4/5 چهارشنبه
گزارش قراردادهای دانشگاه ها با حوزه ارتباط با صنعت
گزارش قراردادهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
به اطلاع اعضای محترم علمی می رساند گزارش قراردادهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه به آدرس پورتال اصلی دانشگاه/ پژوهش/ شبکه کاراد/ اخبار جهت بهره برداری لازم در دسترس قرار گرفته است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir