دانشجویان جدید الورود
1398/3/29 چهارشنبه
تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی
به اطلاع اساتید محترم دکتری می رساند تفاهم نامه همکاری فی ماببین وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی به انضمام ضمایم اجرایی آن جهت بهره برداری لازم ارائه می گردد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir