آموزش های آزاد OTC
1398/8/11 شنبه
راهنمای ثبت نام در سامانه آموزش های آزاد
راهنمای ثبت نام در سامانه آموزش های آزاد
متقاضیان گرامی جهت ثبت نام در سامانه آموزش های آزاد به آدرس http://otc.pnu.ac.ir مراجعه فرمایید. همچنین جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام در سامانه آموزش های آزاد فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir