دانشجویان جدید الورود
1397/9/10 شنبه
شماره هفتم مجله نجوم و ...
شماره هفتم مجله نجوم و اخترفیزیک ایران به دانشگاه ها
به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند هفتمین شماره مجله «Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics» که با همکاری دانشگاه دامغان و انجمن نجوم ایران منتشر می شوددر فایل پیوست  ارائه می گردد. علاقه مندان جهت مطالعه سایر شماره ها و نحوه تدوین و ارسال مقالات به سایت مجله به آدرس http://ijaa.du.ac.ir مراجعه نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir