دانشجویان جدید الورود
1398/9/2 شنبه
مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رسانه های کاربردی مقطع دکتری
مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رسانه های کاربردی مقطع دکتری
به اطلاع می رساند ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک ، لیزر ، مواد پیشرفته و ساخت  معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله های مرتبط مقطع دکتری ، اقدام به برگزاری مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد و ساخت و فوتونیک نموده است .
لذا علاقه مندان می توانند اطلاعات تکمیلی و همچنین شرایط شرکت در مسابقه را در آدرس اینترنتی www.pam.isit.ir  مشاهده نمایند .

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir