دانشجویان جدید الورود
1398/3/11 شنبه
برگزاری نشست علمی
نشست علمی تبعیض ساختاری در نظام آموزش عالی ایران برگزار شد
نشست تبعیض ساختاری در آموزش عالی با حضور دکتر نعمت اله فاضلی ودکتر احمد بخارایی وتعدادی از علاقمندان علوم اجتماعی، دانشجویان  و اساتید مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور برگزارشد
در‌این نشست دکتر فاضلی با مروری تاریخی به روند امر آموزش در جهان و ایران، نابرابری را مولفه ساختار جوامع کنونی دانست و  نظام آموزش عالی  ایران را  علی رغم کارکردهای بسیار سازنده اش دچار تبعیض ساختاری و علم را در این ساختار، علم ایدئولوژیک بیان کردند.

سخنران بعدی دکتر بخارایی، به موضوع تبعیض در ساختارآموزش عالی پرداخت. وی تبعیض را از تعصب منفک دانست و آن را به دو دسته قانونی(عضویت درگروهها)ونهادی شده(عرفی) تقسیم   کردند و دیگر سازی را نیزاز عوامل تبعیض ساختاری دانستند. در ادامه با ذکر مثال هایی از تبعیض ساختاری در قوانین، وضعیت حال حاضر اساتید و اعضای هیات علمی ومشکلات حاکم بر شرایط آنها ، که ناشی از تبعیض ساختاری است را برشمردند.
در پایان جلسه پرسش وپاسخ بین سخنرانان وشرکت کنندگان در نشست صورت پذیرفت.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir