پژوهشی
1397/9/17 شنبه
پیش نویس مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی
مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

.

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه پیام نور می رساند پیش نویس مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به پیوست می باشد. لذا هرگونه نظرات اصلاحی همکاران دانشگاه پیام نور در این مرحله و قبل از تایید نهایی شدن آن مزید امتنان خواهد بود.
پست الکترونیک جهت ارائه نظرات همکاران محترم دانشگاه پیام نور: 
ghasemione@yahoo.com

 
فايل هاي مربوطه :
مرجع پژوهش مرکز تحصيلات تکميلي.pdf4.68 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ