دانشجویان جدید الورود
1397/9/3 شنبه
پیش نویس راهنمای فعالیت کارکنان ...
راهنمای فعالیت کارکنان، دانشجویان و اساتید مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

.

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه پیام نور می رساند پیش نویس راهنمای فعالیت کارکنان، دانشجویان و اساتید مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به پیوست می باشد. لذا هرگونه نظرات اصلاحی همکاران دانشگاه پیام نور در این مرحله و قبل از تایید نهایی شدن آن مزید امتنان خواهد بود.
پست الکترونیک جهت ارائه نظرات همکاران محترم دانشگاه پیام نور: 
ghasemione@yahoo.com


 
فايل هاي مربوطه :
راهنماي فعاليت کارکنان، دانشجويان و اساتيد مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور.pdf1.17 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ